Hösten 2014

Här nedan de flesta insändare och debattartiklar som våra medlemmar fått publicerade under höstenJuldikt från Tomten i Floby


Vilket år vi haft, så gott och rikt!

Men allt i Världen är sig inte riktigt likt.

Att människor fortsätter att kriga och slåss,

det kan vi lita på förstås!

Klimatet ändras i såväl stort som smått,

Det blir ju samtidigt både torrt och vått.

Forskarna larmar: något måste vi alla göra,

Men på det örat vill vi inte höra!


Vi har fått göra så många val,

många trodde att nu är det slut på våra kval.

Men tänk vad vi bedrog oss.

Vår nya regering kom inte riktigt loss,

Förrän den åkte på en stjärnsmäll som verkligen tog.

Chefen sa nu får det vara nog!


Vår Riksdag liknar numera en lekstuga,

där ungarna kivas om vem som får duga

till att vara med och leka minister,

är det konstigt då att Tomten mister

sin tro på politiker som inte vill ta i frågor som kan vara svåra?

Klimatet och hur det ska gå för barnbarnen våra?


Låt oss nu koppla av från alla kval.

Till våren gör vi kanske ytterligare ett val.

Valkampen blir säkert en massa tjafs och strul.

Så låt oss alla, innan det eländet börjar,

Fira En Riktigt God Jul!


Tomten Walle
PS

Än har Tomten inte gett upp hoppet

att politikerna under loppet

av en fridfull Jul

kommer på att det är trevligt, ja riktigt kul

att samarbeta.

Men det borde ju den barnsligaste politiker redan veta!


DS


Sveriges dyraste lekstuga?

Vårt supervalår kommer troligen att förlängas med ett extraval i mars. Varför? Höstens val gav som resultat en trasslig situation i vår riksdag. Åtta partier valdes in, sju av dessa vill inte ha med det åttonde att göra. Fyra partier (Alliansen) sitter för sig själva. Tre partier har ingen fast allians, men samarbetar, ger och tar i en viss samverkan. I media kallas den gruppen ”de rödgröna”

I det läget har det inte gått att bilda en regering som har stöd i riksdagen. S och mp, med stöd av v, gjorde ett försök, men har nu gett upp. Sd och v fick inte vara med, Alliansen ville inte, v hade ju fått påverka för mycket.

Det här agerandet påminner starkt om vad som brukar utspela sig i våra sandlådor. Olika barngrupper kivas om vem som ska få vara med och leka.


Kommer extravalet att lösa problemen? Ja, förutsatt att endera ”blocket” får egen majoritet.

För de rödgröna fattas 16 mandat. Alliansen behöver 34 nya för att komma till nödvändiga 175.

Om valet inte resulterar i något av dessa alternativ, är riksdagen i samma läge som nu. Då måste helt enkelt de 349 ledamöter som fått väljarnas förtroende att styra Sverige ta sitt förnuft till fånga, sluta spela förorättade och börja arbeta på allvar. D.v.s. SAMARBETA!

Om man menar allvar med allt prat om att isolera sd (vilket kan vara kontraproduktivt), då måste den för demokratin så förödande blockpolitiken skrotas.

Extravalet kostar en massa tid och pengar. Slöseri med skattemedel. Dessutom kommer troligen valrörelsen bara att handla om regeringsoduglighet, bristande samarbetsvilja och invandring. De stora avgörande frågorna kommer inte upp. Klimatet, miljön, resursfördelningen, våra barnbarns framtid, några exempel på frågor som politiker och media inte vill höra talas om.

Hopps att valrörelsen kommer att visa att jag spådde fel!

Till sist en liten undran: Finns i vårt land en dyrare lekstuga än vårt pampiga Riksdagshus?

Bertil Wallgren

Miljöpartist

Floby
Är ladan tom eller fylld?

Magdalena Andersson har vållat en del rabalder med sitt uttalande om att ”statens lada är tom”. Hon menar att Alliansregeringen skött Sveriges finanser på ett slösaktigt sätt. Motståndarna hävdar det motsatta, vi har det ovanligt gott ställt. Bl.a. pekar man på att vår statsskuld är historiskt låg. Dessutom är det mycket värre för våra grannar, de har inte ens en tom lada kvar! Som om det skulle vara en merit för Borg &Co!

Låga skulder är bra, men är det ett bevis på rikedom? Det beror självklart på vilka tillgångar man har. Om man som Alliansregeringen gjorde, säljer av sina tillgångar (ex. Vin & Sprit, Nordea-aktier) och därmed får ett överskott, som kan amortera skulder, har man då stärkt vår ekonomi? Högst osäkert, en del av tillgångarna gav en avkastning som man gjort sig av med. En mjölkbonde säljer inte en mjölkko för att betala ränta och  amortering på sina lån.

Man kan ta exempel från kommunernas senaste bokslut  Enligt SKL hade Falköping en skuld motsvarande ung. 14000 kr/inv. Skellefteå, en av landets rikaste kommuner, hade nästan det dubbla 26000 kr/inv. Eget kapital, dvs. tillgångarna, var för Falköping nästan 26000 kr/inv. Vi är därför inte fattiga. Skellefteå kommun är förmögen, redovisar tillgångar på närmare 184000 kr/inv. De äger Skellefteå Kraft en riktigt bra mjölkko!  Borgerliga politiker har av och till föreslagit försäljning av bolaget, men straffats hårt av väljarna. Idag har S ensam   majoritet i fullmäktige.

Full eller tom lada må de lärde tvista om, men att det nuvarande budgetunderskottet är för stort, måste vara odiskutabel! På sikt måste det rättas till! Höj inkomsterna (skatter) och/eller sänk utgifterna. När Borg &Co klarade budgeten genom att sälja våra tillgångar, samtidigt som man sänkte skatter, tror inte jag att statens lador fylldes. Trots att vi fick lägre statsskuld och att det gått ännu sämre för våra grannar!

Bertil Wallgren

Miljöpartist

Floby
Denna insändare publicerades i Västgöta Tidningar fredagen den 12 december som svar på två olika debattartiklar.


Grisar kan flyga

De senaste dagarna har vi kunnat läsa Gunnar Lundström om klimatet och Bengt Lindhé om ekomaten. För enkelhetens skull bemöter jag er båda med bara ett inlägg. För egentligen handlar det ju inte om huruvida klimathotet är ett påhitt eller om ekomaten är en bluff. Utan det handlar om vad vi tror på och därefter vilket ansvar vi har när vi försöker påverka andra.

Vi lever i en tid då man kan påstå snart sagt vad som helst och påstå att det är sant. Och faktiskt hänvisa till en forskningsrapport. Eller något som liknar forskning. Problemet är dock att man kan aldrig påstå att något är vetenskapligt sant. Det närmaste man kan komma en vetenskaplig sanning är aldrig mer än den för tillfället mest kvalificerade gissningen.

Så, om Gunnar Lundström påstår att klimathotet är en bluff och tusentals och åter tusentals forskare, i princip alla världens regeringar och FN påstår att  klimathotet är på riktigt, ja, då får man ju försöka värdera argumenten. Eller leka Don Quijote.

Och om tre forskare, vid ett av landets lantbruksuniversitet skriver en text om att ekologiskt jordbruk är en återvändsgränd och människan har odlat jorden i tiotusentals år utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel så ska man också kanske dra öronen åt sig. Liksom att det dagen efter deras nyhet kunde pekas på inte mindre än 400 vetenskapliga arbeten som visar hur fel de har.

Samma sak gäller andra påstående som kommer från er eller era partipolitiska kompisar, som att vindkraften är miljöfarlig, att kärnkraften är säker och att grisar kan flyga.

Magnus Hägg (MP)
 
----------------
Den här publiceras i FT i samband med vår motion om ekologisk mat som behandlades i kommunfullmäktige i slutet av november.

Varför ekologisk mat

Miljöpartiet de Gröna i Falköping har lämnat in en motion om att bara ekologisk mat skall serveras i kommunens kök, vi vill nå dit inom 5 år.
Varför?

För att bekämpa skadedjur i de odlingar som sedan skall förädlas till mat, besprutas dessa. En del av bekämpningsmedlen finns kvar i maten som vi sedan skall äta.

Vi riskerar att utsätta oss och våra barn för hälsorikser både nu och i framtiden då vi äter besprutad mat.

Grisar kan inte röra sig fritt, höns sitter i burar och kor äter gräs som är besprutat för att inte träd o sly skall växa, där det annars skulle vara regnskog.

Stora odlingsfält som tränger undan fåglar, blommor och bin, sjöar o hav övergöds.

De som skördar och besprutar bananer och vindruvor får nervskador, hjärntumörer och hormonella förändringar.

Det är känt att jordbruksintensiva områden i Holland, Belgien m fl. länder i Europa har kunnat mäta spår av bekämpningsmedel och konstgödsel i grundvattnet. Liknande resultat har också påträffats i södra Skåne.
Dessa ämnen bryts ned långsamt och risk finns för att de så småningom hamnar i våra livsmedel.
Enligt livsmedelsverket så finns det i 9 fall av 10 rester av bekämpningsmedel kvar i icke ekologisk frukt.
Värst är vindruvor där det fanns spår av 51 olika bekämpningsmedel, flera av dessa är förbjudna i Sverige.
Vid kontroll visar det sig att det finns bekämpningsmedel i fruktköttet i druvor, äpplen, citrusfrukter och päron.
Således går detta inte att skölja bort, inte heller en del av de hormonstörande bekämpningsmedel som finns på skalen.
Vår motion var uppe för beredning i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i nästkommande kommunfullmäktige.
Förslag till beslut är att motionen skall avslås.
Motivet från tekniska nämnden är:

Kostnaderna för ekologiska livsmedel är generellt högre än konventionellt, (läs- traditionellt = 2-3 generationer, som nu påverkar vårt grundvatten)

Ekologiskt och konventionellt ställs mot varandra med motivet att annars måste det importeras från andra länder.

Det skall serveras mindre köttportioner och då istället köpa ekologiska varor.

Dessa faktorer tror tekniska nämnden inte gynnar målet med nöjda matgäster.
Dagens upphandling med målet på 20 % ekologiska livsmedel har man lyckats med genom att i huvudsak köpa ekologiska bananer, mejeriprodukter och kaffe, kaffe som knappast de yngre generationerna har någon glädje av. Därmed kan konstateras att i barnomsorg och skola är man långt ifrån 20 %.
Miljöpartiet de Gröna har tidigare haft en motion om en köttfri dag i veckan i kommunens kök, även denna har avslagits.
Tekniska nämndens förslag till beslut och motivering tyder på ovilja och arrogans mot kommande generationers hälsa och välbefinnande.
Att ställa ekologisk mat mot närproducerad och besprutad mat är naivt, då man väljer att ställa sig frågan, skall vi äta mat med eller utan spår av gifter, vars konsekvenser vi inte känner till.
Tekniska nämnden väljer också att peka på att mindre köttportioner skulle innebära ekonomi för mer ekologiskt, hade de bifallit vår motion med en köttfri dag hade en del av ekonomin fått bättre förutsättningar.

Slutligen vill vi i Miljöpartiet de Gröna beklaga det låga förtroende tekniska nämnden har för måltids- och kökspersonalen då de anser att dessa inte kan nå upp till målet med nöjda matgäster bara för att mängden kött minskar.

För Miljöpartiet de Gröna
Ann Kyrkander

Roland Wanner

-------------------

Den här skickades in den 30 november som svar på flera anonymna insändare från SD-sympatisörer, bl a Ärkeängeln:

Sluta lipa 
bakom anonymitet

Kära sverigedemokrater. Nu är ni tio ledamöter i kommunfullmäktige. Och ni har 20 procent av väljarkåren i Falköping. Nog borde ni väl ha resurser att kunna skriva insändare i era egna namn?

Nu när ni så uppenbart sitter och hittar på insändare och döljer er bakom anonymitet visar ni ju bara att ni faktiskt inte är ett parti som andra. Ni gillar ju egentligen inte sådana saker som yttrandefrihet. Vem ni är rädda för, det förstår jag dock inte. Inte brukar vi skicka hatbrev till er? Inte målar vi sjuklövrar på era partilokaler?

Och snälla, lär er att räkna. Det är inte ett dugg konstigt att fyra partier med starkare väljarstöd än er går samman. Vi är den näst största partigruppen. Vi är den demokratiska oppositionen. Och vi kan skriva under våra insändare med våra riktiga namn.

Magnus Hägg,
Miljöpartiet de Gröna
Comments